Våra tjänster

förbättrar din fastighet

Har du problem?

Vi har lösningarna!

Läs mer om våra tjänster.

Skjutdörrar & Vikdörrar

Vi har ett brett utbud av skjutdörrar och vikdörrar i aluminium. Alla våra produkter måttanpassas efter dina behov!

Dörrautomatik

Automatiserade system för din byggnad – Vi erbjuder service och montering av automatiska skjutdörrar, slagdörrar och dörrstängare i olika utföranden.

PSK Parallellskjutdörrar

Ett av våra expertområden är PSK-dörrar (PASK tilt- och skjutdörrar). Vi tar hand om låsproblem, beslagsbyte, reparation, service och underhåll.

Reparation & Service

Förbättra din fastighet med vår fönster- och dörrservice. Spanjolettreparation, dörr i baklås, hjulbyte, låsservice och beslagsbyte – vi tar hand om allt!

Glas

Vi utför glasbyte och nyinstallation av olika sorters glas till privatpersoner och företag. Vid försäkringsskador lämnas alltid en repartörsrapport.

Reservdelar

Vi har reservdelar på lager till en mängd olika fönster-och dörrsystem, exempelvis SCHÜCO, LEIAB, SP, TRARYD och VERANDALUX för snabb leverans.

Vi har svaren

Fråga Oss

Är din terrass- eller balkongdörr trasig och har gått i baklås kan vi öppna och reparera dörren på ett professionellt och säkert sätt. Trasiga lås och beslag byts ut och dörren justeras in på nytt.

Vill du själv utföra bytet kan ni köpa endast de reservdelar ni behöver. Vi har reservdelar på lager till en mängd olika fönster-och dörrsystem, exempelvis SCHÜCO, LEIAB, SP, TRARYD, SVENSKA FÖNSTER och VERANDALUX för snabb leverans. Har vi inte materialet hemma så beställer vi hem.

Ja. ROT-arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i eller använder som fritidsbostad. Det är olika regler för småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter. Några exempel på arbeten som ger rätt till rotavdrag är reparation, service och underhåll, installation och ombyggnad. Här kan du läsa mer om ROT-avdraget och vilka villkor som gäller: Skatteverket


När det går trögt att öppna och stänga dörren är det dags att göra en service. Vid ett servicebesök undersöker vi mekanismer, smörjer och justerar dörren. Vi kontrollerar om det eventuellt behövs bytas ut beslag etc. Om det krävs vidare åtgärd lämnas ett kostnadsförslag innan fortsatt arbete.

Misskötsel kan leda till att beslag går sönder.

Vi har ofta kontakt med kunder som tidigare fått sin Tilt- och skjutdörr (PSK/PASK) utdömd innan vi varit på besök. I nästan alla fall går det att reparera dörren och i princip få den som ny igen. Hör med oss om den går att reparera innan ni byter ut en gammal dörr.

Uppstår det kondens mellan glasen beror det på att isolerglaset har punkterats så att fukt kommer in mellan glasen. Då behöver glaskassetten bytas. Kontakta oss för en offert!

Det finns flera orsaker till att kondens uppkommer på insidan eller utsidan av ett fönster. Du kan läsa mer om det här.

Ja. Fönster behöver underhållas regelbundet för att fungera. Vi erbjuder serviceavtal för dörrar och öppningsbara enheter. Vi underhåller och servar alla fabrikat på marknaden. Hör av er till oss för mer information.

Börjar din broms bli sliten eller är trasig, minimera risken att dörren blåser upp okontrollerat genom att byta din trasiga dörrbroms. Vi hjälper dig med bromsbytet. Vill du själv montera går det bra att beställa en ny broms genom oss.

Vi har ersättningshjul till VERANDALUX-skjutdörrar.

När ett fönster inte längre går att stänga kan ni boka in ett servicebesök. Vi undersöker mekanismer, smörjer och justerar fönstret så att det går att stänga igen. Vi kontrollerar om det eventuellt behövs bytas ut beslag etc. Om det krävs vidare åtgärd lämnas ett kostnadsförslag innan fortsatt arbete.

Misskötsel kan leda till att beslag går sönder.

Med Schüco TipTronic SimplySmart är det bara att trycka på en knapp för att öppna och stänga fönster och till och med stora, tunga skjutelement. Men om det en dag inte längre fungerar som det ska kan du vända dig till oss! Vi felsöker och reparerar dina fönster.

Ja, vi måttanpassar alla våra skjutpartier, vikpartier och fönster.

PSK-skjutdörr är en typ av skjutdörr som använder sig av parallellskjutbeslag (PSK står för Parallell Schiebe Kipp på tyska). Ibland kallas den typen av dörr även för PASK, tilt- och skjutdörr, HKS eller skjutdörr med kippfunktion. Dessa dörrar kan öppnas på två sätt: de kan skjutas åt sidan för att skapa en bred öppning eller tippas inåt upptill för att kunna vädra medan dörren fortfarande är stängd.

Vill du boka ett servicebesök

Kontakta Oss