Kvalitets-bedömning av glas

Riktlinjer glas

Vid eventuella tillverkningsfel i glasprodukter följer vi Svensk Planglasförenings riktlinjer.

Du kan läsa mer om glasbranschens riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering här: