|

Skötsel och underhåll av glas och aluminium

Skötsel

Tips

Skötsel och underhåll av dina fönster och dörrar förlänger hållbarheten, rengör produkten kontinuerligt. Misskötsel kan leda till att produkten går sönder.


Vill du ha hjälp?

Förbättra din fastighet med vår fönster- och dörrservice. Spanjolettreparation, dörr i baklås, hjulbyte, låsservice och beslagsbyte – vi tar hand om allt! Läs mer om vad vi kan hjälpa dig med.

Generellt:

Det är viktigt att man utför rengöring och underhåll för att minimera risken för skador på aluminium, glas och andra komponenter i produkten. Denna rengöring ska ske kontinuerligt. Om montaget sker innan byggtidens slut måste produkten skyddas. Cementstänk, syror, frätande ämnen, tejprester etc kan skada aluminium, glas och andra komponenter.

Aluminium

Översyn och rengöring ska ske med täta mellanrum. Använd endast mild tvållösning som rengöringsmedel.

Glas

Översyn och rengöring ska ske med täta mellanrum. Använd endast maskiner och rengöringsmedel godkända för fönsterputs. Gå inte på glastak utan att skydda och tryckavlasta ytorna. Avlägsna snö som kan bildas på tak och mot fasad.